3D tişört maketi tasarımcısı

Gizlilik Politikası

Bu Kişisel Verilerin Gizliliği Politikası (bundan sonra Gizlilik Politikası olarak anılacaktır), siteyi kullanırken Printonator.com hizmetinin (https://printonator.com/) Kullanıcı hakkında alabileceği tüm bilgiler için geçerlidir.

1. Terimler ve tanımlar

1.1. Bu Gizlilik Politikası aşağıdaki terimleri kullanır:

1.1.1. Site Yönetimi (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) - kişisel verilerin işlenmesini organize eden ve (veya) gerçekleştiren ve ayrıca kişisel verilerin işlenme amaçlarını, işlenecek kişisel verilerin bileşimini, eylemleri belirleyen siteyi yönetmeye yetkili çalışanlar (işlemler) kişisel verilerle gerçekleştirilir.

1.1.2. Kişisel veriler - belirli veya kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiyle (kişisel verilere konu olan) doğrudan veya dolaylı olarak ilgili her türlü bilgi.

1.1.3. Kişisel verilerin işlenmesi - toplama, kaydetme, sistemleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme), çıkarma dahil olmak üzere otomasyon araçları kullanılarak veya bu tür araçlar kullanılmadan kişisel verilerle gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem) , kişisel verileri kullanma, aktarma (dağıtma, sağlama, erişim), duyarsızlaştırma, engelleme, silme, imha etme.

1.1.4. Kişisel verilerin gizliliği, İşletmeci veya kişisel verilere erişim sağlayan diğer kişiler için, kişisel verilerin sahibinin rızası veya diğer yasal gerekçeler olmaksızın bunların dağıtımını önlemek için zorunlu bir gerekliliktir.

1.1.5. Site Kullanıcısı (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır), İnternet üzerinden Siteye erişimi olan ve Siteyi kullanan kişidir.

1.1.6. Çerezler, bir web sunucusu tarafından gönderilen ve kullanıcının bilgisayarında depolanan, web istemcisi veya web tarayıcısının ilgili web sayfasını her açmaya çalıştıklarında bir HTTP isteğinde web sunucusuna gönderdiği küçük bir veri parçasıdır. sitesi.

1.1.7. IP adresi, IP protokolü kullanılarak oluşturulmuş bir bilgisayar ağındaki bir düğümün benzersiz ağ adresidir.

2. Genel hükümler

2.1. Kullanıcının siteyi kullanması, bu Gizlilik Politikasını ve Kullanıcının kişisel verilerini işleme şartlarını kabul ettiği anlamına gelir.

2.2. Gizlilik Politikasının şartları ile uyuşmazlık halinde, Kullanıcı siteyi kullanmayı bırakmalıdır.

2.3. Bu Gizlilik Politikası yalnızca Printonator.com web sitesi (https://printonator.com/) için geçerlidir. Site, Kullanıcının sitede mevcut olan bağlantıları takip edebileceği üçüncü şahıs sitelerini kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir. Site, üçüncü taraf siteler veya hizmetler tarafından toplanan bilgilerin güvenliğinden veya gizliliğinden sorumlu değildir.

2.4. Site yönetimi, Site Kullanıcısı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamaz.

3. Gizlilik politikasının konusu

3.1. Bu Gizlilik Politikası, Site Yönetiminin, siteye kaydolurken ve siteyle etkileşime girerken Site Yönetiminin talebi üzerine Kullanıcının sağladığı kişisel verilerin ifşa edilmemesi ve gizliliğinin korunmasını sağlama yükümlülüklerini belirler.

3.2. Bu Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesine izin verilen kişisel veriler, Kullanıcı tarafından bir kayıt formu, üçüncü taraf hizmetler aracılığıyla bir yetkilendirme formu ve Printonator.com Web Sitesinde (https://printonator.com/) diğer formlar doldurularak sağlanır ve şunları içerir: aşağıdaki bilgiler:

3.2.1. E-posta adresi;

3.2.2. Kullanıcı tarafından siteye gönderilen mesajlarda yer alan kişisel veriler ve diğer bilgiler;

3.2.3. cihazın teknik özellikleri, IP adresi, Kullanıcının cihazına gönderilen çerezlerde saklanan bilgiler, tarayıcı bilgileri, tarih ve tarih dahil olmak üzere Kullanıcının siteyi kullandığı cihaz tarafından otomatik olarak iletilen teknik veriler siteye erişim zamanı, istenen sayfaların adresleri ve benzeri diğer bilgiler;

3.2.4. Kullanıcı hakkında sitede bırakmak istediği diğer veriler.

4. Kullanıcının kişisel bilgilerinin toplanma amaçları

4.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere yalnızca sağlandığı amaçlar için gerçekleştirilir:

4.1.1. Kullanıcı tarafından oluşturulan hatıra tasarımlarının oluşturulması ve görüntülenmesi için kişisel bir hesap da dahil olmak üzere, sitenin kişiselleştirilmiş kaynaklarına erişim sağlamak için Kullanıcının siteye kaydı;

4.1.2. Kullanıcı tarafından oluşturulan bir hatıra tasarımının yayınlanması için sitede kayıtlı Kullanıcının kimliği;

4.1.3. Bildirimlerin gönderilmesi, Sitenin kullanımına ilişkin talepler, hizmetlerin sağlanması, Kullanıcıdan gelen taleplerin ve başvuruların işlenmesi dahil olmak üzere Kullanıcı ile geri bildirim oluşturmak.

4.1.4. Kullanıcıya site adına haber materyalleri, promosyonlar hakkında bilgiler, ürün güncellemeleri ve diğer bilgilendirici materyalleri göndermek.

4.1.5. Ödemelerin işlenmesi ve alınması.

4.1.6. Sitenin kullanımıyla ilgili sorunlarda Kullanıcıya etkin müşteri ve teknik destek sağlamak.

4.1.7. sağlamak Kullanıcının onayı ile ürün güncellemeleri, özel teklifler, fiyat bilgileri, haber bültenleri ve diğer bilgiler Site adına veya Site ortakları adına.

4.1.8. Kullanıcının izniyle reklam faaliyetlerinin uygulanması.

4.1.9. Ürünler, güncellemeler ve hizmetler elde etmek için Kullanıcıya Web Sitesinin ortaklarının web sitelerine veya hizmetlerine erişim izni vermek.

5. Kişisel bilgileri işleme yöntemleri ve şartları

5.1. Kullanıcı'nın kişisel verilerinin işlenmesi, otomasyon araçları kullanılarak veya bu araçlar kullanılmadan kişisel veri bilgi sistemleri dahil olmak üzere her türlü hukuka uygun şekilde süre sınırlaması olmaksızın gerçekleştirilir.

5.2. Kullanıcı'nın kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen sebeplerle ve şekillerde yetkili devlet makamlarına aktarılabilecektir.

5.3. Kişisel verilerin kaybı veya ifşası durumunda Site Yönetimi, Kullanıcıyı kişisel verilerin kaybı veya ifşası konusunda bilgilendirir.

5.4. Site yönetimi, Kullanıcının kişisel bilgilerini yetkisiz veya kazara erişime, imhaya, değiştirmeye, engellemeye, kopyalamaya, dağıtmaya ve ayrıca üçüncü şahısların diğer yasa dışı eylemlerine karşı korumak için gerekli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

5.5. Site Yönetimi, Kullanıcı'nın kişisel verilerinin kaybolması veya ifşa edilmesinden kaynaklanan kayıpları veya diğer olumsuz sonuçları önlemek için Kullanıcı ile birlikte gerekli tüm önlemleri alır.

6. Kişisel verilerin güvenliği

6.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi sırasında güvenliğini sağlamak için Site, kişisel verileri bunlara yetkisiz veya kazara erişime, bunların imhasına, değiştirilmesine, engellenmesine, kopyalanmasına karşı korumak için gerekli ve yeterli tüm yasal, organizasyonel ve teknik önlemleri alır. , sağlama, dağıtım ve ayrıca kişisel verilerle ilgili diğer yasa dışı eylemlerden.

7. Kişisel veri işlemenin sona erdirilmesi

7.1. Site, aşağıdaki durumlarda Kullanıcının kişisel verilerini işlemeyi durdurur:

7.1.1. işlenme amaçlarına ulaşılması üzerine veya bu amaçlara ulaşma ihtiyacının ortadan kalkması halinde;

7.1.2. Kullanıcının talebi üzerine, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi veya belirtilen işleme amacı için gerekli olmaması durumunda;

7.1.3. kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlendiğinin tespiti halinde, işlenmesinin hukuka uygunluğunu sağlamak mümkün değilse;

7.1.4. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuatta öngörülen başkaca hukuki sebepler bulunmadıkça, Kullanıcının, onayda belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayının sona ermesi veya Kullanıcının verdiği onayı geri çekmesi halinde ;

8. Politika değişikliği

8.1. Site yönetimi, Kullanıcının izni olmadan bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

8.2. Yeni Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikasının yeni baskısında aksi belirtilmedikçe, Sitede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

8.3. Geçerli Gizlilik Politikası, https://printonator.com/tr/privacy/ adresindeki sayfada yayınlanmıştır.

Bu siteyi kullanarak kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz:
Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası

🌎 Türkçe

Yerleştirme için HTML kodu: